Návod k registraci a provozní informace provizního systému BUBLER
Ihned po vstupu můžete nabízet naše reklamní služby a členství v našem provizním systému všem zájemcům z vašeho blízkého i vzdáleného okolí....

Jak provést registraci za Dvě stovky
Pro vstup do systému si musíte zvolit alespoň váš PIN. To může být třeba i 1-místné číslo.
PIN je jediný povinný údaj, který musíte zadat.
Můžete si zvolit také váš Login, čili vaše uživatelské jméno. Můžete použít třeba váš e-mail a nebo můžete ponechat přednastavené ID.
Nakonec dokončete registraci klikem na tlačítko ||| PŘIHLÁSIT SE |||

Za to získáte prvních 200 bodů

Další provize, např. 500 bodů
získáte za každou zaplacenou reklamu ve vaší síti, a to až do 11 úrovně pod vámi a to dle podmínek uvedených nížeji...

Veškeré vaše body jsou pak převáděny na Kč dle následujících pravidel.

Pokud nebude registrace dokončena v době otevření registrační stránky ve vašem prohlížeči, propadne vaše pozice ve struktuře dalším zájemcům a to včetně odměn a provizí, které se na této vaší nevyužité pozici během následné doby nashromáždí.

Po registraci navštivte prosím ||| Klientskou zónu ||| a doplňte údaje, které si přejete dolnit.
Není to ale povinné.
Pouze důrazně doporučujeme doplnit alespoň váš e-mail, pokud jste ho nezadali jako vaše ID.
Je to totiž jediná pojistka pro případ, že zapomenete váš PIN. Ten je uložen zašifrovaný, a bez mailu ho nemůžeme obnovit nebo změnit.

Naše produkty
Pak také vyzkoušejte naše skvělé produkty na podporu malých podnikatelů.
Jedním z nich je reklamní systém pro společnou sdílenou reklamu AKCECENY.CZ Tam si můžete zcela zdarma vložit vaši reklamu stisknutím spodního tlačítka PŘIDAT.

Vyzkoušejte také naši exkluzivní aplikaci Infotapety.cz. Ta vás vždy a okamžitě upozorní na všechny nové nabídky v reklamním systému AKCECENY.CZ

Klientská zóna
Pro vstup do vaší ||| Klientské zóny ||| použijte váš Login a váš PIN.

Kdykoliv tam můžete vaše údaje doplňovat, mazat či měnit.

DOPORUČUJEME...
ID a CODE z akceceny.cz

Pokud jste již někdy zadávali vaši reklamu na ||| www.akceceny.cz |||, můžete v sekci zadat vaše reklamní ||| ID ||| z akceceny.cz, které se nachází ve spodním tlačítku ||| ID ||| na akceceny.cz
Toto bude použito pro urychlení plateb za reklamu a výplat vašich odměn z vaší struktury.

Můžete také vložit údaj ||| CODE ||| z libovolné reklamy na akceceny.cz, která se vám líbí, a ze které chcete pobírat rentu. Tento údaje naleznete pod každou reklamou na akceceny.cz
Údaj ||| CODE ||| můžete kdykoliv změnit, a to i několikrát za den.

Provize z reklam a 200 nebo 500 za každého člena v síti pod vámi
Naším hlavním produktem je měsíční předplacená reklama v exkluzivním reklamním systému pro společnou a sdílenou reklamu
||| www.akceceny.cz |||

Tento systém je navíc podporován naší jedinečnou aplikací infotapety.cz. Ta všechny uživatele vždy a okamžitě upozorní na všechny nové nabídky v reklamním systému akceceny.cz

||| www.infotapety.cz |||


DOPORUČUJEME...
www.infotapety.cz

Vyzkoušejte si naši exkluzivní aplikaci infotapety.cz. Ta vás vždy a okamžitě upozorní na všechny nové nabídky v reklamním systému akceceny.cz

Reklama na akceceny.cz je určena především hospodám, restauracím, malým podnikům, obchodům a živnostníkům.

Pokud vy nebo kdokoliv ve vaší linii pod vámi, a to až do 11. úrovně pod vámi, zaplatí za reklamu na www.akceceny.cz,

tak vy ihned obdržíte 500 bodů.

Také za každého člena, kterého přivedete vy nebo kterého přivede kterýkoliv člen v linii pod vámi, a to až do 11. úrovně pod vámi,

obdržíte ihned další provize ve výši 200 bodů za každého.

Převod bodů na peníze
Na konci každého výplatního období, viz. dále, se získané body převedou na Kč dle ||| Přehledu provizních stupňů |||
Peníze vám zašleme na váš bankovní účet, viz. čtěte dále.

Peněžní odměny se vyplácejí, pokud budete splňovat podmínku aktivnosti.
Korunové provize získávate ze všech zaplacených reklam a ze všech přivedených lidí v celé vaší linii pod vámi a to až do 11 úrovně.

Proto Váš zvací link ||| www.bubler.cz/xxxx ||| začněte rozesílat všem přátelům a známým (místo xxxx bude vaše ID).

A především pozvěte hospody, restaurace, malé podniky, obchodníky a živnostníky.

Nyní soustřeďujeme naši pozornost také na budování široké sítě obchodních zástupců a marketérů po celé Evropě.

Oslovte tedy vaše známé, třeba ty, kteří mají svoje struktury v jiných MLM sítích.

Multi Level Marketing BUBLER
Ihned po vstupu, tedy jako náš člen a marketér, můžete nabízet toto měsíční předplatné všem zájemcům z vašeho blízkého i vzdáleného okolí.

Můžete ho nabízet jakoukoliv cestou a formou.

Třeba formou příspěvků s vaším zvacím linkem na facebooku, rozesíláním vašeho zvacího linku pomocí e-mailu nebo zpráv v messengeru apod.

Váš link www.bubler.cz/xxxx posílejte všem svým přátelům a známým.

Nabídněte jim zajímavou práci z pohodlí domova.

Poproste je, aby se kliknutím na tento váš link také přidali do naší sítě, sledovali nabídky okolních hospod, restaurací a živnostníků a pomohli jim fungovat.

Všichni lidé, kteří se takto stanou členy vaší linie/struktury a to až do 11. úrovně pod vámi, budou již navždy ve vaší linii a vy budete jejich vrchním sponzorem a doporučitelem a z jejich produkce budete doživotně pobírat rentu.

MLM struktura BUBLER
Naše MLM struktura má zatím 11 provizních stupňů - procentních úrovní.

Zde si můžete prohlédnout ||| Přehled provizních stupňů |||

Pokud jste aktivní, viz. nížeji, obdržíte za každého přivedeného člena provizi ve výši 200 bodů a za každou vaši zaplacenou reklamu na akceceny.cz 500 bodů
a pokud kdokoliv z členů ve struktuře pod vámi přivede dalšího člena, tak i vy obdržíte provizi 200 bodů a další meziprovize
a pokud kdokoliv, ve struktuře pod vámi, nakoupí reklamu na akceceny.cz, tak také vy obdržíte provizi 500 bodů a následné meziprovize dle ||| Přehledu provizních stupňů |||

Tedy, pokud kdokoliv ve vaší struktuře přivede další členy nebo zaplatí za reklamu na akceceny.cz, tak i vy obrdžíte provize 200 nebo 500 bodů a následné meziprovize dle ||| Přehledu provizních stupňů |||

Ceny
Pokud kdokoliv z členů vaší linie až do 11 úrovně zaplatí za svoji reklamu na www.akceceny.cz nebo přivede někoho, kdo si za tuto reklamu na daný měsíc zaplatí, obdržíte i vy meziprovizi z této jeho platby a to dle tabulky "Přehled provizních stupňů".

Cena za neomezený počet reklam na www.akceceny.cz po dobu 1 měsíce činí 1 000,- Kč (nejsme plátci DPH).

Cenu můžete vy nebo kdokoliv jiný uhradit na účet společnosti Hanza Card, v.o.s. Přerov, číslo účtu 24004167760 / 2010, vedený u FIO Banky.
Jako variabilní symbol se uvádí NUMBER člena v systému bubler.cz nebo reklamní ID, zobrazené v reklamním systému www.akceceny.cz
Příjemcem úhrady je Hanza Card, v.o.s., Velká Dlážka 2776/42, 750 02 Přerov, IČ: 61976032, nejsme plátci DPH.

Výnosy, výplaty a aktivnost člena ve výplatním období
Na konci každého výplatního období (bude vždy předem oznámeno) se pak 1/2 peněz, utržených v daném období, podělí celkovým počtem provizních bodů, připsaným v daném období všem aktivním členům, čímž se získá peněžní hodnota provizního bodu a následně se provizní body jednotlivých aktivních členů přepočtou na peníze podle tabulky ||| Přehled provizních stupňů ||| a tyto peníze budou odeslány na bankovní účty jednotlivých členů.

Na vyplacení provize za dané období má nárok pouze ten člen sítě, který byl v okamžiku výpočtu provizí aktivní.

Člen se stává aktivním okamžikem zapsání nového datumu ukončení jeho aktivnosti do databáze při proběhnutí některé z následujících obchodních operací.

Doba stavu jako "Aktivní" se prodlouží o 2 týdny od okamžiku, kdy proběhne následující operace :
- člen se registruje
- člen přivede dalšího člena přes svůj link a ten se registruje

Doba stavu jako "Aktivní" se prodlouží o 2 měsíce od okamžiku, kdy proběhne následující obchodní operace:
- člen zaplatí za reklamu na ||| www.akceceny.cz |||
- jeho přímý podřízený člen zaplatí za reklamu na www.akceceny.cz