Zobrazit menu menu

Základní a zásadní sdělení:

Proč vydělávat málo, když můžete vydělávat hodně...

1 milion členů... to je náš cíl

Emoce na maximum - Bude poprvé dosaženo 1,5 milionu lidí v síťovém marketingu?

1,5 milionu členů... to je náš cíl!

Pojď do toho s námi a nebudeš muset pracovat do konce života

Ať už si vyberete jakýkoliv multilevl, nakonec zjistíte, že děláte jen jeden, a nebude vám to stačit, a budete chtít víc...
Tak proč nezačít třeba hned na začátku se synergickým spojením více sítí a užívat si strukturálního byznysu na maximum... přihlaste se k nám do Centrály Distribuční Sítě

Jednoduše dělejte dál, to co děláte... ale navíc k tomu přibalte pozvání do Centrály


Návod k registraci a provozní informace provizního systému BUBLER
Více informací získáte u svého sponzora, který vás přivedl do Centrály Distribuční Sítě.


Ale zde základní info:

Ihned po vstupu můžete nabízet všem zájemcům z vašeho blízkého i vzdáleného okolí nejen naše reklamní služby, ale i členství v CDS a také ve společenství SGnet WATTsila z.s. a tím i v našem provizním systému....

Jak provést registraci a hned získat Dvě stovky
Pro vstup do systému si musíte zvolit alespoň váš PIN. To může být třeba i 1-místné číslo.
PIN je jediný povinný údaj, který musíte zadat.
Můžete si zvolit také váš Login, čili vaše uživatelské jméno. Můžete použít třeba váš e-mail a nebo můžete ponechat přednastavené ID.
Nakonec dokončete registraci klikem na tlačítko | PŘIHLÁSIT SE |

Za to získáte prvních 200 bodů

Další provize, např. 500 bodů
získáte za každou zaplacenou reklamu ve vaší síti, a to až do 11 úrovně pod vámi a to dle podmínek uvedených nížeji...

Veškeré vaše body jsou pak převáděny na Kč dle následujících pravidel.

Pokud nebude registrace dokončena v době otevření registrační stránky ve vašem prohlížeči, propadne vaše pozice ve struktuře dalším zájemcům a to včetně odměn a provizí, které se na této vaší nevyužité pozici během následné doby nashromáždí.

Po registraci navštivte prosím | Klientskou zónu | a doplňte údaje, které si přejete dolnit.
Není to ale povinné.
Pouze důrazně doporučujeme doplnit alespoň váš e-mail, pokud jste ho nezadali jako vaše ID.
Je to totiž jediná pojistka pro případ, že zapomenete váš PIN. Ten je uložen zašifrovaný, a bez mailu ho nemůžeme obnovit nebo změnit.

Naše produkty
Vyzkoušejte naše reklamní systém pro společnou sdílenou reklamu AKCECENY.CZ Tam si můžete zcela zdarma vložit vaši reklamu stisknutím spodního tlačítka PŘIDAT.

Klientská zóna
Pro vstup do vaší | Klientské zóny | použijte váš Login a váš PIN.

Kdykoliv tam můžete vaše údaje doplňovat, mazat či měnit.

DOPORUČUJEME...
ID a CODE z akceceny.cz

Pokud jste již někdy zadávali vaši reklamu na www.akceceny.cz, můžete v sekci zadat vaše reklamní | ID | z akceceny.cz, které se nachází ve spodním tlačítku | ID | na akceceny.cz
Toto bude použito pro urychlení plateb za reklamu a výplat vašich odměn z vaší struktury.

Můžete také vložit údaj | CODE | z libovolné reklamy na akceceny.cz, která se vám líbí, a ze které chcete pobírat rentu. Tento údaje naleznete pod každou reklamou na akceceny.cz
Údaj | CODE | můžete kdykoliv změnit, a to i několikrát za den.

Provize ze synergie komunit a sítí pod vámi
Hlavním produktem CDS je synergické využití komunit a jejich generativního potenciálu


Ze všech aktivit v komunitě pod vámi a kdekoliv ve vaší linii pod vámi, a to až do 11. úrovně pod vámi, získáváte bodové ohodnocení, např. ihned obdržíte 500 bodů.

Také za každého člena, kterého přivedete vy nebo kterého přivede kterýkoliv člen v linii pod vámi, a to až do 11. úrovně pod vámi,

obdržíte ihned další provize ve výši 200 bodů za každého.

Převod bodů na peníze
Na konci každého výplatního období, viz. dále, se získané body převedou na Kč dle ||| Přehledu provizních stupňů |||
Peníze vám zašleme na váš bankovní účet, viz. čtěte dále.

Peněžní odměny se vyplácejí, pokud budete splňovat podmínku aktivnosti.
Korunové provize získávate ze všech zaplacených reklam a ze všech přivedených lidí v celé vaší linii pod vámi a to až do 11 úrovně.

Proto Váš zvací link ||| www.bubler.cz/xxxx ||| začněte rozesílat všem přátelům a známým (místo xxxx bude vaše ID).

A především pozvěte marketéry, hospody, restaurace, malé podniky, obchodníky, živnostníky ale také třeba zájemce o komunitní energetiku a levné energie.

Nyní soustřeďujeme naši pozornost také na budování široké sítě obchodních zástupců a marketérů po celé ČR.

Oslovte tedy vaše známé, třeba ty, kteří mají svoje struktury v jiných MLM sítích.

MLM BUBLER - Centrála Distribuční Sítě
Ihned po vstupu, tedy jako náš člen a marketér, můžete nabízet členství všem zájemcům z vašeho blízkého i vzdáleného okolí.

Můžete ho nabízet jakoukoliv cestou a formou.

Třeba formou příspěvků s vaším zvacím linkem na facebooku, rozesíláním vašeho zvacího linku pomocí e-mailu nebo zpráv v messengeru apod.

Váš link www.bubler.cz/xxxx posílejte všem svým přátelům a známým.

Nabídněte jim zajímavou práci z pohodlí domova.

Poproste je, aby se kliknutím na tento váš link také přidali do CDS pod vás a následně také oni přivedli další zájemce.

Všichni lidé, kteří se takto stanou členy vaší linie/struktury a to až do 11. úrovně pod vámi, budou již navždy ve vaší linii a vy budete jejich vrchním sponzorem a doporučitelem a z jejich produkce budete doživotně pobírat rentu.

MLM struktura CDS BUBLER
Naše MLM struktura má zatím 11 provizních stupňů - procentních úrovní.

Zde si můžete prohlédnout ||| Přehled provizních stupňů |||

Pokud jste aktivní, viz. nížeji, obdržíte za každého přivedeného člena provizi ve výši 200 bodů a za každou vaši aktivitu dalších 500 bodů
a pokud kdokoliv z členů ve struktuře pod vámi přivede dalšího člena, tak i vy obdržíte provizi 200 bodů a další meziprovize
a pokud kdokoliv, ve struktuře pod vámi, vykáže nějakou aktivitu, tak také vy obdržíte provizi 500 bodů a následné meziprovize dle ||| Přehledu provizních stupňů |||

Tedy, pokud kdokoliv ve vaší struktuře např. přivede další členy, tak i vy obrdžíte provize 200 nebo 500 bodů a následné meziprovize dle ||| Přehledu provizních stupňů |||

Ceny
Pokud kdokoliv z členů vaší linie až do 11 úrovně zaplatí za své členství ve spolku SGnet WATTsila z.s. nebo přivede někoho, kdo se také stane členem, obdržíte i vy meziprovizi z této jeho platby a to dle tabulky "Přehled provizních stupňů".

Více o členství v SGnet WATTsila z.s. najdete na wattsila.cz

Výnosy, výplaty a aktivnost člena ve výplatním období
Na konci každého výplatního období (bude vždy předem oznámeno) se pak 1/2 peněz, utržených v daném období, podělí celkovým počtem provizních bodů, připsaným v daném období všem aktivním členům, čímž se získá peněžní hodnota provizního bodu a následně se provizní body jednotlivých aktivních členů přepočtou na peníze podle tabulky ||| Přehled provizních stupňů ||| a tyto peníze budou odeslány na bankovní účty jednotlivých členů.

Na vyplacení provize za dané období má nárok pouze ten člen sítě, který byl v okamžiku výpočtu provizí aktivní.

Člen se stává aktivním okamžikem zapsání nového datumu ukončení jeho aktivnosti do databáze při proběhnutí některé z následujících obchodních operací.

Doba stavu jako "Aktivní" se prodlouží o 2 týdny od okamžiku, kdy proběhne následující operace :
- člen se registruje
- člen přivede dalšího člena přes svůj link a ten se registruje

Doba stavu jako "Aktivní" se prodlouží o 2 měsíce od okamžiku, kdy proběhne následující obchodní operace:
- člen zaplatí měsíční příspěvek do SGnet WATTsila z.s.
- jeho přímý podřízený člen zaplatí měsíční příspěvek do SGnet WATTsila z.s.

© 2024 www.bubler.cz | Kontaktní e-mail: info@bubler.cz | Tel.: +420 702 3 702 78 |