MLM booster | bubler.cz

Registrujte se
Staňte se obchodním partnerem
Přizvěte další marketéry
Inkasujte vysoké provize
Zde je info a návod

Váš Login a PIN si dobře zapamatujte!
Zde si můžete přečíst info a návod k registraci

Rozesílejte váš zvací link a pozvěte do bubleru další lidi z vašeho okolí.
Z činnosti každého člena ve vaší struktuře dostáváte provize podle přehledu provizních stupňů v našem MLM.

Vyzkoušejte naše skvělé produkty na podporu malých podnikatelů.
Jedním z nich je reklamní systém pro společnou sdílenou reklamu AKCECENY.CZ. Tam si můžete zcela zdarma vložit vaši reklamu stisknutím spodního tlačítka PŘIDAT.

Vyzkoušejte také naši exkluzivní aplikaci Infotapety.cz. Ta vás vždy a okamžitě upozorní na všechny nové nabídky v reklamním systému AKCECENY.CZ

Prozkoumejte pečlivě, kdo je ve vaší struktuře.

Pokud jste jako váš Login nezvolili váš e-mail, zadejte ho co nejříve po přihlášení jako poslední záchranu při ztrátě PINu.

ŽIVOTNÍ ŠANCE!

Neváhejte a přijdejte se hned teď, zatím se buduje zdarma úvodní struktura.

Staňte se marketérem MLM systému Bubler.cz
Přizvěte další uživatele a marketéry a zajistěte si tak vysokou doživotní rentu.
Cílem marketérů je vytvořit masivní uživatelskou a marketérskou základnu pro reklamní systém Akceceny.cz a jeho podpůrnou notifikační aplikaci Infotapety.cz
Velké množství uživatelů totiž následně motivuje zadavatele reklamy k rozsáhlému využívání systému a tedy i k růstu tržeb za reklamu.
A z těchto tržeb jste pak odměňováni.
Vaše budoucí výnosy tak závisí na vaší aktivitě ve fázi budování uživatelské a marketérské základny a na správném dodržování 1. zákona multilevlu.
Tedy především na správné duplikaci získávání nejen dalších a dalších uživatelů a zadavatelů, ale hlavně marketérů.
Oni a jejich struktury jsou totiž hlavním zdrojem vašich příjmů.
Čím více marketérů přivedete, tím větší podíl z obratu získáte.
Náš multilevl je postaven jako širokopásmový unilevel s variabilní hloubkou struktury.
Ta je nyní nastavena na 11 úrovní s možností rozšíření na libovolný počet úrovní dle velikosti budoucí sítě.
Předpokládaný obrat systému se, např. jen v ČR, odhaduje na cca 80 milionů Kč měsíčně.
Polovina obratu je určena na provize do sítě.
Přidejte se k nám právě teď a zdarma a změňte celý svůj život.

Stačí zvolit svůj PIN a kliknout na tlačítko | Dokončit registraci |

a pak se řídit tím, co říká
1. Zákon multilevlu
"Úspěch spočívá v duplikaci"